OD DNIA 01 SIERPNIA 2020 MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO ORAZ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY.

 

Wnioski są do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.

 

Do wniosku należy załączyć:

  • W PRZYPADKU ZMIANY SYTUACJI ZAWODOWEJ PO 2019 ROKU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ STOSOWNY DOKUMENT, NP. UMOWĘ O PRACĘ LUB ŚWIADECTWO PRACY
  • ZAŚWIADCZENIE O POBRANYCH ALIMENTACH W ROKU 2019
  • ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO
  • W PRZYPADKU NAUKI DZIECKA W SZKOLE ŚREDNIEJ, ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY

 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych w 2020 roku pozostanie bez zmian. Co oznacza, że przysługuje osobom, których miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi:

  • 674 zł na osobę w rodzinie,
  • 764 zł dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

-Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uległo podwyższeniu i obecnie wynosi 900 zł na osobę w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu: 95 747 17 39