Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w dniu 27 maja 2020 r. wzięli udział w szkoleniu polegającym na zapoznaniu z przygotowanymi dokumentami Ośrodka, tj. statutem, regulaminem organizacyjnym, kodeksem etyki zawodowej oraz zakresem czynności zgodnie z nowym modelem jednostki.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Modrzejewską - Pomoc Psychologiczna i Edukacyjno – Szkoleniowa ze Szczecina w ramach projektu „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM” złożonego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku. Umowa o dofinansowanie w wysokości 436 471,25 zł została podpisana w styczniu 2020 r.

       

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług na rzecz poprawy obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej.

Szkolenia pracowników  mają na celu usprawnienie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i podniesienie jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski.

Projekt jest realizowany w terminie od 01 marca 2020 do 31 sierpnia 2021.