OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM REALIZUJE

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Kwota dofinansowania ogółem: 436 471,25 zł, w tym:

  • dofinansowanie z UE: 367.857,96 zł
  • dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 68.883,29 zł

Projekt jest realizowany w terminie od 01 marca 2020 do 31 sierpnia 2021.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług na rzecz poprawy obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej.

W ramach projektu zostanie zakupione doposażenie stanowisk pracy oraz przeprowadzone będą szkolenia pracowników pn.:

  1. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej.
  2. Obsługa i podejście do trudnego klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, zasady bezpieczeństwa, równość płci i niedyskryminacja w obsłudze.
  3. Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, praca w grupach, praca w środowisku.
  4. Ochrona danych osobowych w systemie pomocy społecznej.
  5. Sesja superwizyjna.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i podniesienia kompetencji pracowników w celu lepszej jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski.

W dniach 27, 28 maja 2020 r. w godzinach 10:30 do 15:30 pracownicy Ośrodka biorą udział w pierwszych szkoleniach w ramach projektu. W związku z tym Ośrodek w tym czasie będzie czynny w ograniczonym zakresie.