Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim dziękują Wójtowi  Panu Krzysztofowi Mrzygłód za zrozumienie potrzeb i udzielenie pomocy osobom  nieposiadającym sprzętu komputerowego koniecznego dla nauki zdalnej dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta   rodziny lub korzystających z pomocy Placówki Wsparcia Dziennego.

Jeszcze raz dziękujemy.

A dzieciom życzymy owocnej nauki i sukcesu edukacyjnego.