W związku z obecną sytuacją i koniecznością nauki zdalnej naszych dzieci prowadzonej przez Internet, w odpowiedzi  na potrzeby społeczności lokalnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim we współpracy z Urzędem Gminy  wsparł rodziny współpracujące z asystentem rodziny i korzystające ze wsparcia Placówki Wsparcia Dziennego  sprzętem komputerowym niezbędnym do nauki zdalnej.

 

Wszystkim  uczącym  się zdalnie a w szczególności obdarowanym życzymy owocnej nauki i sukcesu edukacyjnego.