OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SZYJE MASECZKI

Ośrodek Pomocy Społecznej szyje maseczki ochronne dla Seniorów – uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior + działającego w strukturze Ośrodka. Już wkrótce maseczki zostaną dostarczone Seniorom w bezpieczny sposób. O szczegółach poinformujemy niebawem.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także wydanymi zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego wszelkie działania Dziennego Domu Pobytu Senior + zostały zawieszone.