TELEFONY KONTAKTOWE W PRZYPADKU WIRUSA SARS-COV-2

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy niezwłocznie powiadomić Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Myśliborzu, tel. 95 747 56 16, lub 784 689 783, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zlokalizowanym przy ul. Walczaka 42, tel. 95 733 16 00 lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590

Stały Dyżur Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Nowogródek Pomorski prowadzony będzie telefonicznie: kom. 605 481 760 (24h)