GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 500+ ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2021 ODBĘDĄ SIĘ

12.01.2021 - WTOREK
DLA MIEJSCOWOŚCI:
Nowogródek Pom., Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolar 

15.01.2021 - PIĄTEK
DLA MIEJSCOWOŚCI:
Karsko, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno

W KASIE URZĘDU GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

Prosimy o zachowanie środków ostrożności

oraz o odebranie świadczeń we wskazanym terminie!