KOLEJNE  SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku realizuje projekt „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”.

W dniu 13 listopada br. pracownicy wzięli udział w szkoleniu „Mediacja jako narzędzie pracy z trudnym klientem” przeprowadzonym przez Panią mgr Małgorzatę Modrzejewską – Pomoc Psychologiczna i Edukacyjno – Szkoleniowa, zorganizowanym  w siedzibie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Trzcinnej.W ramach realizowanego projektu pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich wiedzę i kompetencje, zostali zapoznani z przygotowaną dokumentacją tj. statutem, regulaminem, kodeksem etyki zawodowej oraz zakresami czynności na stanowiskach, zgodnie z nowym modelem jednostki oraz  istotą wprowadzanych  usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej. Ponadto kluczowi pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu "Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, praca w grupach, praca w środowisku". W okresie od lipca 2020r. uczestniczą w sesjach superwizji prowadzonych przez psychoterapeutę.