Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku dziękują:

Wójtowi  Panu Krzysztofowi Mrzygłodowi,

Prezes Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Gmina” Pani Teresie Płótniak

oraz Strażakom z Karska i Nowogródka Pomorskiego

za zrozumienie potrzeb i udzielenie pomocy przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Program 2019.

Za bezinteresowna pomoc w tak trudnym czasie pandemii  jeszcze raz Państwu dziękujemy.