Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędzie się

w dniu 2 października 2020 r. (piątek).

DLA MIEJSCOWOŚCI:
Nowogródek Pomorski, Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolary – w godzinach 12:00–15:00
w Remizie Strażackiej w Nowogródku Pomorskim

 

DLA MIEJSCOWOŚCI:
Karsko, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno – w godzinach 12:00 – 15:00
w Domu Strażaka w Karsku

 

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ ŻYWNOŚCI PROSIMY ZABRAĆ SWOJE TORBY.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do poniższych zaleceń:

- zachowanie odstępu między sobą 2m,

- nie gromadzenie się w grupach powyżej 2 osób,

- posiadanie maseczek ochronnych!

- w miarę możliwości posiadanie rękawiczek jednorazowych

- posiadanie własnych długopisów!

PROSZĘ O TERMINOWE ODEBRANIE ŻYWNOŚCI, GDYŻ NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ODEBRANIA ŻYWNOŚCI ZA WRZESIEŃ W INNYM TERMINIE!!!

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej