Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim realizuje projekt „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”.

Od 31 sierpnia 2020 r. zapraszamy do nowej siedziby w Karsku, ul. Pionierów 15/2 (poprzednio budynek przedszkola).

Siedziba dostosowana jest to wymogów Inspektora Sanitarnego, zlikwidowane są bariery dla osób niepełnosprawnych, w celu usprawnienia pracy wyodrębnione zostały nowe stanowiska pracy:

  1. Pracownik ds. pierwszego kontaktu
  2. Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej
  3. Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej
  4. Pracownik socjalny ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Serdecznie zapraszamy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Kwota dofinansowania ogółem: 436 471,25 zł, w tym:

  • dofinansowanie z UE: 367.857,96 zł
  • dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 68.883,29 zł