Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędzie się

w dniu 21 sierpnia 2020 r. (piątek).

DLA MIEJSCOWOŚCI:

Nowogródek Pomorski – w godzinach 12:00 – 13:00

Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolary – w godzinach 13:00 – 15:00

w Remizie Strażackiej w Nowogródku Pomorskim

 

DLA MIEJSCOWOŚCI:

Karsko, ul. Pionierów – w godzinach 12:00 – 13:00

Karsko, ul. Mieszka I – w godzinach 13:00 – 14:00

Karsko - pozostali oraz Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno – w godzinach 14:00 – 15:00

w Domu Strażaka w Karsku

 

Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa i osób wydających żywność prosimy o dostosowanie się do wskazanych godzin.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do poniższych zaleceń:

- zachowanie odstępu między sobą 2m,

- nie gromadzenie się w grupach powyżej 2 osób,

- posiadanie maseczek ochronnych!

- w miarę możliwości posiadanie rękawiczek jednorazowych

- posiadanie własnych długopisów!

PROSZĘ O TERMINOWE ODEBRANIE ŻYWNOŚCI, GDYŻ NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ODEBRANIA ŻYWNOŚCI ZA SIERPIEŃ W INNYM TERMINIE!!!

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej