WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim informuje, że w dniach

1 – 15 września 2020 r. można składać wnioski o stypendium szkolne.

Stypendia szkolne przysługują uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc sierpień 2020 r.

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Druki wniosków do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej, kontakt: tel. 95 747 17 39.